Јапан ТЕЛЕЦОМ Церт

кратак увод

Закон о радију захтева одобрење модела (тј. сертификацију техничке усклађености) одређене радио опреме. Сертификација је обавезна, а сертификационо тело је регистровано сертификационо тело које признаје МИЦ у одређеној области радио опреме. ТЕЛЕЦ (Телеком инжењерски центар) је главни регистровано сертификационо тело за сертификацију усаглашености радио опреме у Јапану.

telecom