РоХС сертификат Европске уније

кратак увод

РоХС је обавезан стандард постављен од стране законодавства Европске уније и његов пуни назив је директива о опасним супстанцама која ограничава употребу одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми. Стандард се званично примењује од 1. јула 2006. године. Углавном се користи за регулишу стандарде материјала и процеса електричних и електронских производа како би их учинили погоднијим за здравље људи и заштиту животне средине. Стандард има за циљ да елиминише олово, живу, кадмијум, хексавалентни хром, полибромоване бифениле и полибромоване дифенил етре из електричних и електронских производа.

core_icons8